overlay

De Goudagroep; wij maken ons sterk voor de kwaliteit van zorg

De Goudagroep is in 2007 opgericht en is een landelijk overlegorgaan van voorzitters uit cliënt- en cliëntvertegenwoordigersraden in de gehandicaptensector. Elke participatieraad van een instelling kan zich hierbij aansluiten. De Goudagroep is onafhankelijk en niet aangesloten bij enige organisatie.

De Goudagroep bestaat uit voorzitters van centrale participatie- en/of cliëntenraden van zorginstellingen in de zorgsector voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

De Goudagroep kent de praktijk in de gehandicaptenzorg door en door. We kennen de cliënt persoonlijk èn zijn via de centrale cliëntenraden direct betrokken bij de zorgorganisaties. Daarmee zijn wij een unieke gesprekpartner: betrokken en dichtbij.

Vanuit die betrokkenheid is de Goudagroep in 2007 opgericht. De eerste bijeenkomst was in Gouda, vandaar onze naam. Dat is typisch de Goudagroep. Doen wat nodig is, zonder poespas. Niemand wordt betaald, we hebben geen kantoor en we ontvangen geen subsidie. We komen tweemaal per jaar bij elkaar om kennis en ervaring te delen.